List Of Winners 2015

1. Dr. Madhav Gadgil

2. Mr. Sanjay Memane

3. Dr. Saroja Bhate

4. Dr. Sanjeev Galande

5. Mr. Ajinkya Rahane

6. Mr. Sanjay Gaikwad

7. Mr. Nana Patekar

8. Sri. Bhapkar Guruji

9. Mr. Suhas Bahulkar

10. Ms. Aarti Ankilkar Tikekar

SPONSORS

Presenting Sponsor

Powered By

Associate sponsors